Algemene voorwaarden

De verkoper

www.apekoe.be                                                                                                                    

Email: info@apekoe.be
Ondernemingsnummer:  0661 774 085
BTW nummer: BE0661 774 085

Toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                              Door een online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
De algemene verkoopsvoorwaarden van Apekoe! zijn van toepassing op alle bestellingen op www.apekoe.be. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Betaling
Betaling kan op verschillende manieren gebeuren:
Overschrijving op rekeningnummer BE02 1030 4576 1840 (BIC: NICABEBB) op naam van Apekoe! met vermelding van de referentie.
Of via ons betalingssysteem Mollie waaruit u kan kiezen uit Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro of iDEAL.

Verzending
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, verzenden wij uw bestelling via bpost. Verzendingskosten kan je terugvinden op http://apekoe.be/verzendingskosten/
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Apekoe! is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending. Apekoe! verstuurd ieder pakje op met een ontvangstbevestiging en verzekerd. Zo zijn we zeker dat het pakje goed terechtkomt. Mocht er beschadiging opgetreden zijn, gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via info@apekoe.be.
Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.
Onze prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Bestellingen                                                                                                                                                                                                                                                     Je bestelling wordt 10 dagen gereserveerd. Hebben we na 10 dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden.
OPGELET: Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat.

Prijzen                                                                                                                                                                                                                                                                Alle prijzen op de site van Apekoe! zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen ervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Apekoe! heeft het recht ten allen tijde prijzen aan te passen.
Alle prijzen op de site zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Verzakingsrecht
Je hebt het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling en nadat u ons schriftelijk (info@apekoe.be) op de hoogte hebt gebracht van de terugzending. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. (Wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010).
Wij controleren elk artikel voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Aanvaard NOOIT verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren naar info@apekoe.be.

Retourneren
Bent u niet tevreden over een of meerdere artikel(en) dan kan u deze aan ons retourneren binnen 14 dagen zonder opgave van redenen (volgens de wet “verkopen op afstand”). Breng ons hiervan op de hoogte (info@apekoe.be)!  Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag ( excl. verzendkosten ) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden na ontvangst van de teruggestuurde artikel(en). Het spreekt voor zich dat deze artikelen ongewassen, ongedragen en in nieuwstaat zijn en met de oorspronkelijke labels er aan.
OPGELET: Dit geldt niet op items in solden of in de koopjeshoek.

Ruilen                                                                                                                                                                                                                                                                 Wenst u het/de item(s) die u terugstuurt te ruilen bv. een andere kledingmaat, model of kleur, breng ons hiervan dan ook schriftelijk (info@apekoe.be) op de hoogte. Het terugzenden gebeurt volledig onder uw verantwoordelijkheid. Het geruilde item dat wij versturen is op onze kosten!
OPGELET: Dit geldt niet op items in solden of in de koopjeshoek.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Apekoe! of de leverancier van het artikel.

Klachten                                                                                                                                                                                                                                                         Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
Apekoe! is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen. Indien je een klacht hebt, van welke aard ook, contacteer ons via info@apekoe.be. We proberen zo snel mogelijk tot een consensus te komen.

Aansprakelijkheid – website                                                                                                                                                                                                                      De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op.
We proberen al de artikelen die wij verkopen zo precies mogelijk te beschrijven. Mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. Apekoe! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.
Apekoe! kan zijn website en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen, beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Intellectueel eigendom                                                                                                                                                                                                                                De gebruiker is zich ervan bewust dat de website gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van Apekoe! en/of andere gebruikers en/of derden. Deze gegevens en bestanden kunnen beschermd zijn door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Niets in deze algemene gebruikersvoorwaarden dan wel op de website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker te verlenen of over te dragen.
De gebruiker zal zich onthouden van eender welke handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

Privacyverklaring                                                                                                                                                                                                                                          Apekoe! verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Ze zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.  Apekoe! beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd “de gegevens”, als vertrouwelijke informatie.

De gegevens omvatten:
1. de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met Apekoe!.
2. de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s, etc…
De klant kan via melding aan info@apekoe.be vragen al zijn gegevens te schrappen als gebruiker van de Apekoe! website. Bij schrapping worden alle gegevens verwijderd en zal de klant bijgevolg ook geen e-mails meer toegestuurd krijgen.